שלב המיונים הסתיים – תשע”ב

שלב המיונים למחזור הראשון הסתיים. לאחר בחינת מספר רב של פניות להשתתפות בפרויקט החונכות ועקב מגבלת משאבים רק חלק מהפונים נענו בחיוב. בכל מקרה, שערנו נותרים פתוחים וכל העת נמשיך לבחון בקשות ולשלב סטודנטים נוספים בפרויקט. אי לכך, ניתן להמשיך ולשלוח בקשות למחזורים הבאים (הנ”ל תקף גם לסטודנטים שנענו בעבר בשלילה).
This entry was posted in Coaching. Bookmark the permalink.