שלב המיונים הסתיים – תשע”ג

שלב המיונים למחזור הראשון הסתיים!
לאחר בחינת מספר רב של פניות להשתתפות בפרויקט החונכות ועקב מגבלת משאבים רק חלק מהפונים נענו בחיוב.
אנו מודים לכל אלו שפנו, ומאחלים בהצלחה לאלו שהתקבלו.שערנו נותרים פתוחים וכל העת נמשיך לבחון בקשות ולשלב סטודנטים נוספים בפרויקט במידת האפשר.
על כך, ניתן להמשיך ולשלוח בקשות רישום למחזורים הבאים (הנ”ל תקף גם לסטודנטים שנענו בשלילה בשלב זה).
This entry was posted in Coaching. Bookmark the permalink.