הפרויקט הסתיים – תשע”ב

הפרויקט הסתיים לסמסטר א!
תודה לחונכים למורים וכמובן לכם – הסטודנטים בפרויקט.
נאחל לכולכם בהצלחה.
This entry was posted in Coaching. Bookmark the permalink.