אבחון – תשע”ב

הסטודנטים בפרויקט מתבקשים לסיים בהקדם את שלב באבחון עם המורים הפרטיים של הפרויקט.
פרטי הקשר של המורים הפרטיים בפרויקט נשלחו במייל.
This entry was posted in Coaching. Bookmark the permalink.